Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό: Συναινετικά διαζύγια, Ιδιωτικά Συμφωνητικά Επιμέλειας Ανηλίκων Τέκνων, Μετοίκησης, Ρύθμιση περιουσιακών στοιχείων συζύγων, Ασφαλιστικά Μέτρα Επιμέλειας, Διατροφής, Αγωγή Διαζυγίου Διετίας, Αγωγή Διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου…

Το Δικηγορικό  γραφείο Δήμητρας Μελλά & συνεργατών, με έδρα τα Νότια Προάστια – Άλιμος,  διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού δικαίου διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά σας με απόλυτη επιτυχία.

Ζητήστε εδώ τη Συμβουλή του Δικηγορικού μας γραφείου για την υπόθεσή σας.