Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικά - φορολογικά εγκλήματα. Εγκλήματα κατά της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, της προσωπικότητας. Σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία. Ναρκωτικά...

Το Δικηγορικό γραφείο Δήμητρας Μελλά & συνεργατών, με έδρα τα Νότια Προάστια – Άλιμος,  διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνει υποθέσεις ποινικού δικαίου τις οποίες χειρίζεται με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά τους.

  • Οικονομικά – φορολογικά εγκλήματα (πλαστά & εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α., φοροδιαφυγή)
  • Εγκλήματα κατά της περιουσίας & της ιδιοκτησίας(απάτη, υπεξαίρεση)
  • Εγκλήματα κατά της προσωπικότητας(συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση)
  • Σωματικές βλάβες, εκβίαση, ενδοοικογενειακή βία
  • Ναρκωτικά
  • Επιπλέον, παροχή αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών και δικηγορικής συμπαράστασης σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, ακροατήριο, σύνταξη και κατάθεση ενδίκων μέσων, παράσταση και εκπροσώπηση σε όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι και τον Άρειο Πάγο).
  • Έγκαιρη και άμεση παροχή νομικής βοήθειας κατά το στάδιο της εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων, άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως, αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων, αναβολής εκτελέσεως αποφάσεων, μετατροπής ποινής, ορισμού συνολικής ποινής, ορισμού καταβολής της ποινής σε δόσεις και γενικότερα κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος με σκοπό την άμεση, πιο ανώδυνη και λιγότερο δαπανηρή επίλυση του προβλήματος.

Ζητήστε εδώ τη Συμβουλή του Δικηγορικού μας γραφείου για την υπόθεσή σας.